چکاد سازان توس به پشتوانه بیش از دو دهه تجربه فعالیت در پروژه های تراز اول کشور در زمینه های کلیه عملیات ساختمانی و سیویل و نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق، پایپینگ، نسوزکاری و ....، به عنوان شرکتی شناخته شده و معتبر در میان شرکت های ایرانی مطرح است. اعتبار شرکت نتیجه پیشرو بودن در کسب دانش فنی و اجرای دقیق و بی نقص پروژه ها در جای جای ایران عزیزمان می باشد.

اعتبار شرکت چکاد سازان توس نتیجه پیشرو بودن در کسب دانش فنی و اجرای دقیق و بی نقص پروژه ها در جای جای ایران عزیزمان بوده است و سابقه درخشان شرکت گواهی است بر توانائی و ظرفیت های این شركت در اجرای  طرح های  EPC در پروژه های عمرانی، صنعتی و معدنی و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی که به کمک نیروی انسانی متخصص و با تکیه بر دانش فنی روز صورت می گیرد.

سوابق و پروژه ها

معرفی مدیران و پرسنل

شرکت های همکار